CAREERS

Why Ingersoll Rand?

Our company purpose—lean on us to help you make life better—along with a set of values that define us are foundational to our culture and our success. We think and act like owners, take accountability for our actions and always endeavor to care for our neighbors, striving toward a brighter and healthier shared planet for everyone. We are committed to making our customers successful. We aim to operate in a clear, straightforward fashion, forming meaningful connections with our customers that last a lifetime.

A bias for action and an entrepreneurial spirit to always innovate and progress drive us; we accept and embrace the many challenges that come with this responsibility. We speak with honesty, own our mistakes, and always strive for openness and clarity. We are bold in our aspirations while moving forward with humility and integrity, endeavoring to earn trust every day. We have the expertise and experience to take on the hardest problems head on, yet we are always rooted in a genuine sense of modesty, regardless of how hard the challenge. We foster inspired teams, nurturing and celebrating a culture that embraces diverse opinions, backgrounds and experiences. Purpose and values driven employees are an unstoppable force for good – solidifying our ability to deliver stakeholder benefits and ensuring the long-term health and security of our company.

Kestävyys

Kun yhteisömme tai planeettamme tarvitsevat apua, IR reagoi. Varmistamme, että kaikki työntekijämme työskentelevät turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä ja että prosessimme vähentävät ympäristöjalanjälkeämme. Luomme myös ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme säästämään energiaa – kuten polttoainetehokkaita tuotteita, tai tuotteita jotka auttavat lämmön talteenotossa, jätevedenkäsittelyssä tai aurinkoenergian hyödyntämisessä. Strateginen Operate Sustainably -velvoite korostaa sellaisten liiketoimintapäätösten tekemistä, jotka johtavat mitattaviin, kestäviin ja myönteisiin muutoksiin yhteisöissämme ja ympäristössämme. Osana tätä velvoitetta olemme asettaneet vuosien 2030 ja 2050 ympäristötavoitteemme, joiden tarkoituksena on keskittää ponnistelumme asioiden parantamiseen ihmisten ja planeettamme kannalta.

Ingersoll Rand Execution Excellence - IRX

IRX on suoritusmoottorimme, joka tarjoaa työntekijöillemme yksinkertaisia prosesseja korkean suorituskyvyn kulttuurin edistämiseksi samalla kun arvojamme juurrutetaan ja strategisia painopistealueitamme toteutetaan itseohjautuvissa työryhmissä. Ryhmät ovat vastuussa siitä, mitä tekevät ja miten sen tekevät. IRX on johtamismalli, joka tarjoaa meille selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ja pitää meidät keskittyneinä tärkeimpiin prioriteetteihin.

Innovointi

Ingersoll Rand keskittyy jatkuvaan innovointiin ja uraauurtavien teknologioiden kehittämiseen erinomaisen tehokkuuden, luotettavuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi. Asiakkaat luottavat siihen, että ennakoimme ratkaisuja ennen kuin he tietävät edes tarvitsevansa niitä.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus (DE&I)

Ingersoll Randilla olemme intohimoisesti sitoutuneet luomaan haluamamme kulttuurin. Velvollisuutenamme on rakentaa osallistava työpaikka, joka kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikutusmahdollisuuksia ja kunnioitusta kaikkia työntekijöitämme kohtaan ympäri maailmaa. Uskomme, että globaalin tiimimme erilaiset näkemykset auttavat meitä saavuttamaan vahvan suorituskyvyn ja luomaan menestyssyklin, joka hyödyttää työntekijöitämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme.

DE&I-visio

Meistä tulee alamme DE&I-johtaja, joka heijastaa palvelemiamme yhteisöjä ja asiakkaita. Hyödynnämme monimuotoisuutta, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta ylittääksemme liiketoimintatavoitteemme, houkutellaksemme parhaita osaajia ja pitääksemme heidät organisaatiossamme, sekä vastataksemme nykypäivän globaaleihin haasteisiin.

Inspiroituneiden tiimien vaalimiseen liittyvä arvomme tulee ilmi siinä, kuinka tuemme monimuotoisuutta, edistämme tasa-arvoa ja pyrimme osallistavampaan kulttuuriin, joka vahvistaa kaikkien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Odotamme yksilöiden noudattavan näitä pyrkimyksiä nöyrästi, suoraselkäisesti ja kunnioittavasti.

Yhteisö

IR ja Engineers Without Borders:
Meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa
Ingersoll Randilla ja Engineers Without Bordersilla (EWB) on yhteinen tavoite tehdä maailmasta parempi paikka sellaisten innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen avulla, jotka antavat yhteisöille mahdollisuuden huolehtia perustarpeistaan. Kumppanuutemme EWB:n kanssa on ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotavoitteidemme (ESG) jatke ja konkreettinen tapamme pyrkiä kohti strategista Operate Sustainably -painopistettämme.

Tuemme hankkeita, jotka työskentelevät seuraavien aihealueiden parissa:

Vesi
Sanitaatio
Katastrofiapu
Rakenteet
Maatalous
Rakennustyöt

Tee elämästä parempaa. Globaalit haasteet tarvitsevat Ingersoll Randin innovaatioita ja ratkaisuja.

Ingersoll Rand ja Engineers Without Borders: yhdessä voimme vaikuttaa.

Ingersoll Randin kumppanuus Engineers Without Bordersin kanssa keskittyy kestävään yhteisökehitykseen ja infrastruktuuriin. Kuten muutkin Ingersoll Randin ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoaloitteet (ESG), myös yhteistyömme Engineers Without Bordersin kanssa on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Ingersoll Rand is committed to achieving workforce diversity reflective of our communities. We are an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, protected veteran status, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances. If you need assistance and/or a reasonable accommodation due to a disability during the application or the recruiting process, please send a request and a member of our team will contact you.