KARIERA

Dlaczego warto wybrać firmę Ingersoll Rand?

Celem naszej firmy jest, aby pracownicy mogli polegać na nas w kwestii poprawy swojego życia dzięki zestawowi wyznawanych przez nas wartości, które nas definiują i stanowią podstawę naszej kultury i naszego sukcesu. Myślimy i działamy jak właściciele, bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i zawsze staramy się dbać o lokalne społeczności, dążąc do jaśniejszej i zdrowszej przyszłości wspólnej planety dla nas wszystkich. Zależy nam na tym, aby nasi klienci odnosili sukcesy. Naszym celem jest działanie w jasny, prosty sposób, tworzące bardzo trwałe i znaczące relacje z naszymi klientami.

Nastawienie na działanie i duch przedsiębiorczości motywują nas do wprowadzania innowacji i postępu; przyjmujemy i podejmujemy wiele wyzwań wiążących się z tą odpowiedzialnością. Jesteśmy szczerzy, bierzemy odpowiedzialność za popełniane błędy i zawsze dążymy do otwartości i jasności. Jesteśmy odważni w naszych aspiracjach, idąc naprzód z pokorą i uczciwością, starając się codziennie zdobywać zaufanie klientów. Dysponujemy wiedzą i doświadczenie umożliwiającymi nam stawienie czoła najtrudniejszym problemom. Jednocześnie przez cały czas zachowujemy pokorę, niezależnie od tego, jak trudne jest dane wyzwanie. Wspieramy natchnione zespoły, pielęgnujemy i celebrujemy kulturę tworzoną przez różnorodne opinie, pochodzenie i doświadczenia. Pracownicy kierujący się celami i wartościami stanowią trwałą, niepowstrzymaną siłę — umacniają naszą zdolność do zapewniania korzyści interesariuszom oraz zapewniają długoterminową kondycję i bezpieczeństwo naszej firmy.

Zrównoważony rozwój

Gdy nasze społeczności lub planeta potrzebują pomocy, firma IR reaguje. Zapewniamy wszystkim naszym pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, a stosowane procesy ograniczają nasz wpływ na środowisko naturalne. Tworzymy również rozwiązania pomagające naszym klientom oszczędzać energię, w tym produkty oszczędne, wspomagające odzyskiwanie ciepła, oczyszczanie ścieków i zasilane energią słoneczną. Nasz strategiczny imperatyw działania w sposób zrównoważony kładzie nacisk na podejmowanie decyzji biznesowych prowadzących do wymiernych, trwałych i pozytywnych zmian w naszych społecznościach i środowisku. W ramach tego imperatywu ustaliliśmy nasze cele środowiskowe na lata 2030 i 2050 mające na celu skoncentrowanie naszych wysiłków na poprawie życia ludzi i naszej planety.

Ingersoll Rand Execution Excellence — IRX

IRX to nasz mechanizm wykonawczy zapewniający naszym pracownikom prostotę procesów w ramach prowadzenia kultury wysokiej wydajności, jednocześnie wpajając nasze wartości i wdrażając strategiczne obszary koncentracji w samodzielnych zespołach pracowników. Zespoły są odpowiedzialne za to, co robią i jak to robią. IRX to model przywództwa zapewniający nam jasność i przejrzystość i umożliwiający skupienie się na najważniejszych priorytetach.

Innowacja

Firma Ingersoll Rand koncentruje się na ciągłych innowacjach i rozwoju przełomowych technologii w celu zapewnienia doskonałej wydajności, niezawodności i produktywności. Klienci polegają na nas jako na partnerach opracowujących perspektywiczne rozwiązania.

Różnorodność, sprawiedliwość i integracja (DE&I)

Firma Ingersoll Rand z pasją angażuje się w tworzenie kultury, do której aspiruje. Jesteśmy odpowiedzialni za budowanie integracyjnego miejsca pracy sprzyjającego poczuciu przynależności, docenienia i szacunku dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie. Wierzymy, że zróżnicowane poglądy naszego globalnego zespołu pomagają nam osiągać dobre wyniki, tworząc cykl sukcesu zapewniający korzyści naszym pracownikom, partnerom i klientom.

Nasza wizja DE&I

Zamierzamy być liderami DE&I w naszej branży, odzwierciedlającymi społeczności i klientów, którym służymy. Zamierzamy również wykorzystywać różnorodność, sprawiedliwość i integrację, aby przekraczać nasze cele biznesowe, przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty oraz stawiać czoła aktualnym globalnym wyzwaniom.

Realizując naszą wartość wspierania inspirujących zespołów, pielęgnujemy różnorodność, promujemy sprawiedliwość i dążymy do zapewniania bardziej integracyjnej kultury wzmacniającej poczucie przynależności dla wszystkich. Oczekujemy, że pracownicy będą działać na rzecz tych aspiracji z pokorą, uczciwością i szacunkiem.

Społeczność

Firma IR i inżynierowie bez granic:
mamy moc, aby zmienić świat
Firma Ingersoll Rand i Engineers Without Borders (EWB, Inżynierowie Bez Granic) dzielą wspólną misję budowania lepszego świata dzięki innowacyjnym, zrównoważonym rozwiązaniom umożliwiającym społecznościom zaspokojenie ich podstawowych ludzkich potrzeb. Nasze partnerstwo z EWB stanowi rozszerzenie naszych celów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) oraz namacalny sposób umożliwiający skupienie się na strategicznym celu, jakim jest zrównoważone działanie.

Wspieramy projekty poprawiające stan:

wody
urządzeń sanitarnych
sposobów reagowania na katastrofy
konstrukcji
rolnictwa
prac budowlanych

Zmiana życia na lepsze. Globalne wyzwania wymagają innowacji i rozwiązań firmy Ingersoll Rand.

Firma Ingersoll Rand i Engineers Without Borders: razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany.

Współpraca firmy Ingersoll Rand z Engineers Without Borders koncentruje się na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczności i infrastruktury. Podobnie jak w przypadku innych inicjatyw firmy Ingersoll Rand dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), nasza współpraca z Engineers Without Borders uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Ingersoll Rand is committed to achieving workforce diversity reflective of our communities. We are an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, protected veteran status, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances. If you need assistance and/or a reasonable accommodation due to a disability during the application or the recruiting process, please send a request and a member of our team will contact you.