Cel i wartości

Można na nas polegać w kwestii poprawy jakości życia.


Myślimy i działamy jak właściciele.

Od 160 lat każdego dnia przyczyniamy się do poprawy jakości życia. Kierujemy się duchem przedsiębiorczości i postawą właścicielską inspirującymi nas do głębokiej troski o nasze lokalne społeczności i wspólną planetę. Lubimy działać, przyjmować na siebie odpowiedzialność i szybko podnosimy się z niepowodzeń.

Zależy nam na tym, aby nasi klienci odnosili sukcesy.

Szczycimy się innowacyjnością i dążymy do działania w jasny oraz prosty sposób. Dążymy do tego, aby tworzyć trwałe relacje z naszymi klientami i bierzemy na siebie odpowiedzialność, która się z tym wiąże. Wiemy, że polegają oni na nas w kwestii niezbędnych, istotnych i kluczowych dla misji rozwiązań.

Jesteśmy odważni w naszych aspiracjach, idąc naprzód z pokorą i uczciwością.

Nie boimy się stawić czoła najtrudniejszym problemom, a jednocześnie działamy zawsze ze szczerą pokorą. Każdego dnia staramy się zdobywać zaufanie poprzez uczciwość w naszych kontaktach i rzetelne postępowanie niezależnie od trudności wyzwania. Jesteśmy szczerzy, bierzemy odpowiedzialność za popełniane błędy i nieustannie doskonalimy się.

Wspieramy natchnione zespoły.

Pielęgnujemy i celebrujemy kulturę tworzoną przez różnorodne opinie, pochodzenie i doświadczenia. Zależy nam na sprawiedliwym traktowaniu ludzi i drzemiących w nich możliwościach. Wiemy, że miejsce pracy pielęgnujące poczucie integracji, przynależności i szacunku będzie sprzyjało rozwojowi najbardziej utalentowanych i zdolnych pracowników.